Finska kyrkan. Slottsbacken, Stockholm.

Restaureringsarbetet pågår. Projektet startade i Augusti 2016 och beräknas vara färdigt sommaren 2017.